wie zijn wij

Brandpunt 23 is een groep geëngageerde mensen die aan sociaal-maatschappelijke fotografie doen of deze fotografie  op technisch, artistiek of maatschappelijk gebied ondersteunen. Voor ons staat “de mens” in zijn of haar interactie met zijn of haar leefomgeving centraal.  Sociaal-maatschappelijk geëngageerd moet in de breedste zin van het woord begrepen worden. Op politiek, religieus of ideologisch gebied  willen we volstrekt neutraal zijn.

Wat is de eigenheid van Brandpunt 23 en waarom noemen ze ons een collectief en niet een fotoclub? Brandpunt 23 treedt op als een geheel. Dit betekent dit opdrachten of opnames collectief uitgevoerd worden, dit in tegenstelling met de traditionele fotoclubs, waar de leden individueler werken. We signeren ons werk met ‘Brandunt 23′ en niet met de namen van de deelnemende fotografen. Het afleveren van foto’s of het tentoonstellen ervan zijn het resultaat van een voorafgaand groepsgesprek, waar niet de prestatie van de individuele fotograaf centraal staat, maar wel het collectief. Bij de bespreking weten we soms niet wie de opnames gemaakt heeft. Het resultaat primeert.

Brandpunt 23 werd opgericht in 1998. Het heeft sindsdien een sociaal-maatschappelijk fotoarchief opgebouwd rond verschillende thema’s. Brandpunt 23 heeft talloze sociale evenementen, die de normale pers niet kon of wilde verslaan, in beeld gebracht. Brandpunt 23 rekruteert zijn leden zowel bij geïnteresseerde (amateur)fotografen als bij “ervaringsdeskundigen” die levens- of samenwerkingstoestanden ondervonden hebben.

Brandpunt 23 wil zijn sociale rol waarmaken. We  stellen ons fotoarchief tegen de gunstigste voorwaarden ter beschikking. We  brengen maatschappelijke evenementen of initiatieven op vraag van de inrichters in beeld en we willen onze know-how over sociaal-maatschappelijk fotografie inzetten voor andere fotogroepen of gezelschappen, die ook dit parcours willen afleggen.